Lijfslaven en prinsjes

Saoedische prinsjes met lijfslaven

Deze foto gemaakt door de consul of een medewerker van het Nederlandse consulaat in Jeddah in Saoedi Arabië en afkomstig uit particulier bezit, is opgeborgen in een map in het Nationaal Archief en werd nog niet gescand of beschreven [inv. xxx, nr. yy]. Achterop de foto staat wel, in een herkenbaar handschrift als men de hele collectie doorworsteld, dat de foto is gemaakt in januari 1931. “De prinsjes in Wadi Fatimah,” noemt de schrijver het gezelschap en voegt toe: “Rechts Abdullah, de zoon van Emir Faisal.” En tenslotte: “Lijfslaven, etc.” Het fotopapier is van Velox en niet van Agfa, zoals andere foto’s in de mappen in dit deel van het archief. Abdullah leeft niet meer, maar enkele van zijn broers, neven en ooms (waaronder de huidige koning) nog wel. Met enige moeite moet te achterhalen zijn wie er op de foto te zien zijn, misschien zelfs de namen en levensgeschiedenissen van de ‘tot lijfslaaf gemaakten’.