Saoedische prinsjes met hun lijfslaven in 1931.

Lijfslaven en prinsjes (1931)-b8ae69f5

Deze foto gemaakt door de consul of een medewerker van het Nederlandse consulaat in Jeddah in Saoedi Arabië en afkomstig uit particulier bezit, is opgeborgen in een map in het Nationaal Archief en werd nog niet gescand of beschreven [inv. xxx, nr. yy]. Achterop de foto staat wel, in een herkenbaar handschrift als men de hele collectie doorworsteld, dat de foto is gemaakt in januari 1931. “De prinsjes in Wadi Fatimah,” noemt de schrijver het gezelschap en voegt toe: “Rechts Abdullah, de zoon van Emir Faisal.” En tenslotte: “Lijfslaven, etc.” Het fotopapier is van Velox en niet van Agfa, zoals andere foto’s in de mappen in dit deel van het archief. Abdullah leeft niet meer, maar enkele van zijn broers, neven en ooms (waaronder de huidige koning) nog wel. Met enige moeite moet te achterhalen zijn wie er op de foto te zien zijn, misschien zelfs de namen en levensgeschiedenissen van de ‘tot lijfslaaf gemaakten’.    

A crowd on deckThe watercolor pictured here painted by Jacob Spin in 1850 of two Dutch barques approaching Manila on March 31, 1849 comes up for sale at an Indonesian art auction at the Venduehuis in The Hague on November 18, 2020 . It has been around in the art market for some time, having been sold at Christies in 2011 . From a marine painting point of view the work is of modest quality and interest, although taken as a whole the hundreds of ship paintings made by Jacob Spin of Amsterdam, a sailor turned artist, are a wonderful encyclopedia of global trade and the maritime history of the Netherlands in the early 19th century. A recently established foundation seems to be patiently working on a complete catalogue of his work . Rotterdam barques Reijerwaard and Gouverneur Generaal Rochussen, commanded by captains Wierikx and Rijken, arriving in Manila in the Philippines with over 300 Spanish deportees of the 1848 uprisings. Watercolor by Jacob Spin (1850). What captured our interest however, is the presence on deck of an unusual Delacroixian crowd of people, which made us…

Het is altijd leuk Zeeland te ontvangen, vooral na een op Walcheren doorgebrachte zomer. Het tijdschrift wordt uitgegeven door een provinciaal en koninklijk genootschap voor wetenschappen en met enige regelmaat slipt de beeldende kunst met de natuurwetenschappen mee het blad binnen. In het september nummer is dat in een artikel van genootschapslid Jim van der Meer Mohr die probeerde het leven en oeuvre van de onbekend gebleven laat 18e eeuwse kunstschilder Jan Baptista van Aerde in beeld te brengen en daarvan verslag doet. . De auteur achterhaalde zes werken van de kunstenaar: een drietal portretten en een schoorsteenstuk geschilderd in de buurt van het Zeeuwse Goes, een altaarstuk voor de rooms-katholieke kerk van Weert en een portret van een priester of pastoor in Amsterdam . Ook vond hij in een databank van een veilinghuis nog genoemd een voorstelling van een ‘naaister.’ In het archief van de gemeente…

Kleinkinden Van den Bergh in Domburg

Foto uit 1920 van tien van de elf kleinkinderen van F.A.L. van den Bergh en C.C. Zegers Veeckens.

De foto kwam deze week in Domburg op tafel in de eetkamer van Carmen Sylva. ‘Wie is nou wie,’ vroegen een achterneef en -nicht, beide nazaten van de eerste jongen in de rij kleinkinderen op de foto. Dat is bijna honderd jaar later soms lastig vast te stellen, maar gelukkig schreef mijn grootmoeder Mats Molkenboer, op de foto nummer vier van links, bij andere foto’s gemaakt in en rond het huis van haar grootouders de namen van haar neven en nichten. Bestudering van die foto’s en vervolgens van websites met historische informatie, zoals het digitale krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek, waarin overlijdens- en geboorte advertenties zijn op te roepen, gaf in een paar uurtjes een vrij volledig beeld van de identiteit van de kinderen op de foto. Het zijn – op een elfde nakomeling na, die in 1920 nog geboren moest worden – alle kleinkinderen van het echtpaar F.A.L. (Dolf) van den Bergh (1848-1932) en C.C. (Charlotte) Zegers Veeckens (1850-1923). Hij was in Tilburg eigenaar van de wollenstoffenfabriek Van den Bergh & Krabbendam, later een N.V. met de naam ‘Beka,’ en kocht, de badplaats al bezoekend vanaf 1893, in 1909 de bovenop het Domburgse duin gelegen villa Carmen Sylva. In…